Børnehuset Møllegade
 

Ved budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet at der igangsættes et ambitiøst kommunalt daginstitutionsbyggeri, placeret på Møllegade/Sundsmarkvej: Midtbyens Naturbørnehus.

 

Som led i denne beslutning, vil tre af byens nuværende daginstitutioner blive de nye beboere af Midtbyens Naturbørnehus. Disse tre institutioner er Møllegades Børnehave, Børnehuset Science Grundtvigs Allé og Naturbørnehuset Ved Skellet, og danner dermed fundamentet for den nye daginstitution. Det nye børnehus vil dermed kunne rumme op til 130 børn i alderen 0-6 år. Det kan lyde af meget, og derfor er der, både pædagogisk og bygningsmæssigt, et stort fokus på at skabe det nære og trygge i det nye og spændende børnehus.

 

Den nye daginstitution vil med en stærk naturprofil skabe rammer for tidssvarende pædagogik, hvor Kær-Vestermarks naturområde vil indgå som en del af børnehuset så der altid er en gruppe børn, på skift, der er i dette naturskønne område – et bynært naturområde der er velegnet til leg og læring.

 

Vores nye daglige pædagogiske leder bliver Manuela Vogt Callesen, som ved yderligere spørgsmål kan kontaktes på mail: mvot@sonderborg.dk.

 

Vi glæder os til at flytte ind i Midtbyens Naturbørnehus i sommeren 2021.